Personvernerklæring

Behandlingsansvar

Nova Vista AS (org.nr. 987 266 724) er behandlingsansvarlig for denne nettsiden og all behandling av personopplysninger vi samler inn på denne siden. I tilfeller der vi behandler persondata fra andre kilder gjelder også denne personvernerklæringen.

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på post@novavista.no merk din henvendelse med Personvern for raskest mulig behandling.

Kontakt Nova Vista eget personvernombud

Nova Vista har utnevnt et eget personvernombud som du kan kontakte dersom du har spørsmål til hvordan Nova Vista behandler personopplysninger om deg, eller du trenger hjelp til å utøve dine rettigheter i tråd med gjeldende lover og retningslinjer.  


Slik samler Nova Vista inn persondata

Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller:
- Du har sendt oss en henvendelse
- Du representerer en av våre kunder
- Du har meldt deg på eller deltatt på et av våre arrangement
- Du abonnerer på vårt nyhetsbrev
- Du har søkt jobb hos oss
- Du har kontaktet en av våre ansatte per e-post eller har en forretningsforbindelse med Nova Vista
- Du har tidligere vært kunde, partner eller leverandør til Nova Vista
- Du besøker våre nettsider 
novavista.no

Vi kan også motta opplysninger om deg fra andre i følgende tilfeller:
- Vi leverer tjenester til en av våre kunder der din persondata er registrert
- Vi bistår våre kunder med rådgivning eller vurderinger av deres innhentede persondata

Nova Vista benytter seg primært nettsider og tilhørende tjenester levert av Hubspot samt noen av verktøyene vi leverer.

Der vi drifter selv, bruker vi også eksterne konsulenter.

Alle våre leverandører er forpliktet til å jobbe fra EØS, og i de tilfellene data lagres på servere, lagres dette på servere innen EØS-området.

I de siste to punktene gjøres behandlingen basert på avtale mellom oss som underleverandør og kunden som databehandler, slik behandling gjøres basert på avtale mellom oss som parter og er alltid underlagt en egen Databehandlingsavtale.  


Annen behandling

Du har sendt oss en henvendelse
Henvendelser gjennom våre nettsider eller til en av våre kundeansvarlige kan medføre at vi oppretter ett kundekort for å følge opp prosessen med deg og din bedrift i den perioden dette er relevant. Dersom relasjonen ikke skulle utvikle seg til kundeforhold vil vi slette denne dataen etter rimelig tid. Rimelig tid er her vurdert til 12 mnd da dette representerer gangs salgsprosesser i vår bransje.  

Du representerer en av våre kunder
Dersom du representerer en av våre kunder, lagrer vi data på deg i forbindelse med kunderelasjonen. Grunnlaget for denne behandlingen er din rolle hos din arbeidstager og avtalen inngått mellom selskapene.  

Du har meldt deg på eller deltatt på et av våre arrangement
Dersom du melder deg på et av våre mange arrangement vil vi lagre data på deg nødvendig for å gjennomføre arrangementet. Avhengig av om dette er digitalt eller fysisk vil dataen som lagres variere noe. Den dataen som samles inn, oppgir du selv i skjema for påmelding og vi vil notere oss om du møtte opp eller ikke, om du hadde ønsker til diet eller lignende. Slik data lagres i en kort periode etter arrangementet slik at vi kan sende deg eventuelle skjema for tilbakemelding og lignende. Deretter anonymiserer vi dataen slik at vi kun har data for statistiske formål igjen.  

Du abonnerer på vårt nyhetsbrev
Dersom du abonnerer på våre nyhetsbrev, vil vi lagre informasjon nødvendig for å sende deg nyhetsbrev samt hvordan du interagerer med våre nyhetsbrev. Dette inkluderer hvilke lenker du trykker på og om du åpner nyhetsbrevet. Er du kunde hos oss sender vi deg nyhetsbrev basert på avtalen mellom våre selskap, er du ikke kunde sender vi nyhetsbrev basert på ditt innhentede samtykke.  

Du har søkt jobb hos oss
Vi følger ulike retningslinjer avhengig av hvordan du har søkt jobb hos oss. Se informasjon fra våre rekrutteringspartnere der du sendte inn din søknad.  

Du har kontaktet en av våre ansatte per e-post
Vi benytter e-post for å utføre våre arbeidsoppgaver. E-post vi har mottatt skal slettes når de ikke lenger er nødvendige å lagre. I praksis innebærer dette at slik e-post vanligvis ikke skal lagres lenger enn omtrent ett år uten grunnlag for dette. Grunnlag for å lagre lenger kan være salgsprosesser, eksisterende kunde eller partnerrelasjoner eller annet relevant for vårt daglige arbeid.

Vi ber om at personopplysninger ikke sendes ukryptert per e-post til oss utover de personopplysninger som naturlig sendes i klartekst ved utsendelse av e-post. Nova Vista tillater ikke mottak av store datamengder gjennom ukrypterte løsninger som e-post. Kontakt din Nova Vista kontaktperson dersom du har behov for å sende store mengder persondata til oss.

Vi skanner all inn og utgående e-post for virus og skadevare for å sikre integriteten, konfidensialiteten og tilgjengeligheten i våre systemer som behandler personopplysninger.  

Du har tidligere vært kunde eller leverandør hos oss
Data relevant for tidligere kundeforhold lagres i den periode dette enten kreves av lovgivning i forbindelse med regnskap, eller i den grad dette er styrt av avtaler mellom bedriftene som har inngått avtale med oss. I den grad dokumentasjon er nødvendig etter avsluttet kundeforhold beholder vi denne dataen. Dette gjelder også partnerskap eller leverandørforhold.
   
Du besøker våre nettsider novavista.no
Informasjonskapsler (cookies)
Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Noen av informasjonskapslene er nødvendige for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere. Vi bruker også informasjonskapsler for å analysere bruken av våre nettsider.   


Webanalyse og statistikk
Vi bruker både informasjonskapsler og andre verktøy til å gjennomføre webanalyse. I den grad denne informasjonen kan benyttes til å identifisere deg som enkeltperson vil bruken være basert på ditt samtykke. I de tilfeller der dataen er anonym vil vi ikke benytte samtykke som behandlingsgrunnlag for denne behandlingen.

Vi benytter også logger og data fra vår webserver for å generere statistikk over besøk på våre nettsider. Statistikken gjør at vi kan forbedre informasjonen på nettsiden vår. Informasjonen inneholder forskjellige variabler, som hvilken side du har besøkt, hva du har søkt på på sidene våre, dato og tidspunkt for besøk samt teknisk informasjon om enheten din. Webserveren anonymiserer umiddelbart IP-adressene til besøkende. I praksis vil det ikke være mulig å identifisere de besøkende fra de resterende parameterne. Derfor er statistikken anonym. Denne informasjonen kan derfor ikke knyttes til deg som enkeltperson.  

Behandlingsgrunnlaget for generering av anonym statistikk er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre og videreutvikle informasjon på våre nettsider.

Skjema og påmeldingsløsninger
På våre nettsider er det mulig å kontakte oss gjennom Chat eller melde seg på våre arrangementer. Dersom du gir oss data her, vil vi i den grad det er nødvendig for de overnevnte behov behandle persondata om deg. Vi gjennomgår innhentet data manuelt på periodisk basis. Data som ikke lenger er relevant slettes.  

Betalingsløsning
Vi bruker Stripe for betaling, analyse og andre forretningsmessige tjenester. Stripe samler inn og behandler personopplysninger, inkludert identifiserende informasjon om enhetene som kobler seg til tjenestene deres. Stripe bruker denne informasjonen til å drive og forbedre tjenestene de tilbyr oss, inkludert for å oppdage og forebygge svindel. Du kan lære mer om Stripe og deres behandling på personvernssiden til Stripe på https://stripe.com/privacy.


Dine rettigheter
Du kan utøve dine rettigheter ved å sende oss e-post til post@novavista.no eller per post til: Nova Vista AS, Postboks 470 Sentrum, 0105 Oslo. I begge tilfeller ber vi deg merke henvendelsen med Personvern slik at vi raskest mulig får oversendt dette til vårt personvernombud.

Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned.

Innsyn i egne opplysninger
Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

Korrigering av personopplysninger
Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Sletting av personopplysninger
I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.

Begrensning av behandling av personopplysninger
I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.

Protestere mot en behandling av personopplysninger
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Dataportabilitet
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.  

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/klage-til-datatilsynet/).  


Kontakt oss

Kontakt oss gjerne gjennom kontaktinformasjonen du finner på våre nettsider. Alle våre ansatte kan sette deg i kontakt med rett person, eller har grundig opplæring i hvordan motta din henvendelse.  

Gjelder henvendelsen din behandling vi gjør på vegne av våre mange kunder ber vi deg kontakte de først, så vil de henvende seg videre til oss i tråd med våre avtaler. Dette gjør at din henvendelse blir behandlet så raskt som mulig.  

Denne personvernerklæringen er sist oppdatert 22.04.2024.