Experian

Nova Vista jobber løpende for analyseselskapet Experian for å bygge kjennskap og kunnskap via tradisjonell PR. Det jobbes månedelig med budskap knyttet til teknologi, tilstanden til norsk næringsliv og privatøkonomi for å bygge varemerke og befeste selskapets posisjon som en av Europas og Norges ledende innen sitt felt.

PR

Ved å jobbe på medienes premisser i form av å komme med relevant informasjon med høy nyhetsverdi, får selskapet muligheten til å formidle riktig og viktig informasjon via troverdige kanaler. https://www.kampanje.com/pr/2020/01/experian-velgernova-vista-som-nytt-pr-byra/