Pepsi Max - Balcony experience

I starten av Covid-19 epedimien var det mange som holdt seg innendørs i Norge med ingen eller lite sosialisering. Samtidig så vi at flere og flere musikkfestivaler og andre arrangement ble avlyst. Pepsi Max skulle vært tilstede på en rekke av sommerens festivaler for å treffe en viktig målgruppe og styrke sin egen posisjon innen musikk.

Konseptutvikling, Content, Sosiale Medier & Event

Nova Vista kom derfor opp med løsningen Pepsi Max Balcony Experience. Et prosjekt der vi inngikk samarbeid med den norske artisten Philip Emilio som sammen med Pepsi Max holdt gratiskonserter i flere bakgårder. Vi produserte en rekke filmer før og under konsertene som ble annonsert i ulike kanaler der man kunne kommentere og vinne artisten hjem til sin bakgård. Resultatet ble mer enn 1,6 mill i reach og 5,3 mill impression i målgruppen